20/11/2023

1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw (Lubelskie) 2024

3 konkursy w 2024 r

Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

DZIAŁANIE 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

 Typ projektu 2.

Dokumentacja dostępna od: 31.01.2024r.

Nabór: 14.02.2024r.-05.04.2024r.

 Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

 

Typ projektu 1.

Dokumentacja dostępna od:  kwiecień 2024r.

Nabór wniosków: maj 2024r - czerwiec 2024r.

 Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących.

 

 Typ projektu 4.

Dokumentacja dostępna od:  czerwiec 2024r.

Nabór wniosków:  lipiec 2024 r.-sierpień 2024 r.

 Zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin