10/03/2023

2.32 Kredyt Technologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług

Termin składania wniosków od 23.03.2023 r. do 31.05.2023r.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Wsparcie ma formę premii technologicznej wypłacanej przez BGK. Służy ono częściowej spłacie kredytu inwestycyjnego, który przedsiębiorca zaciągnął w banku kredytującym współpracującym z BGK. Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie wydatków w projekcie niezbędnych do wdrożenia na rynek innowacji produktowych lub procesowych, w wyniku zastosowania nowej technologii.

więcej na stronie

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin