Doradztwo

Biznesowe

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż. Jesteśmy zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a wszystko co robimy tworzone jest z pasją.  Nasi kluczowi eksperci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych i przygotowali wiele projektów, które otrzymały dofinansowanie. Współpracujemy z ponad 100 ekspertami i trenerami z całej Polski.

Oferujemy doradztwo biznesowe:

W ZAKRESIE MARKETINGU / SPRZEDAŻY:

    -Opracowywanie strategii rozwoju, (czyli wzrostu sprzedaży),
   - Strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej,
    -Plany działań marketingowych,
    -Audyt marketingowy,
    -Audyt wzorniczy – badanie i rozwój innowacyjnych produktów w oparciu o projekt wzorniczy wykorzystujących m.in. nowe technologie,
    -Strategia wzornicza – raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego
    -Doradztwo dla Startupów
   - Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności  eksportowej i  instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe
   - Projektowanie: materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwo opakowań, logotypów i marek produktowych,
    -Badanie marketingowe na rynku docelowym,
    -Analizy możliwości eksportowych firmy itp.
    -Projektowanie stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych)
    -Wyszukiwanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

  W ZAKRESIE FINANSÓW:

Finanse przedsiębiorstw (corporate finance):
    -Opracowanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, analiz opłacalności i ryzyka inwestycji;
   - Opracowywanie biznesplanów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem lub w związku z zamierzonymi inwestycjami; 
    -Przygotowywanie planów i projekcji finansowych na potrzeby pozyskania finansowania, wsparcie przy pozyskiwaniu inwestora, finansowania dłużnego
   - Wsparcie przy przedstawianiu instytucjom finansującym, analitykom i podmiotom administracyjnym (bank, KNF, GPW) analiz i dokumentów wysokiej jakości, spełniających wymagania merytoryczne i formalne stawiane przez te instytucje;
   -Modelowanie finansowe – pełny zakres usług dotyczący przygotowywania i utrzymywania modeli i symulacji finansowych;
    -Modelowanie finansowe na potrzeby planowania podatkowego – wsparcie w projektach planowania podatkowego, w tym z wykorzystaniem struktur międzynarodowych;
    -Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych, w tym operacyjnej i finansowej

Controlling:

    -Wdrożenia systemów controllingowych i raportowania zarządczego – opracowanie i wdrożenie zasad ewidencji księgowej, opracowanie i wdrożenie modelu raportowania zarządczego, opracowanie narzędzi raportowania;
   - Opracowanie narzędzi MS Excel wspierających podejmowanie decyzji finansowych, handlowych i operacyjnych – analizatorów, symulacji, narzędzi do kalkulacji handlowych i wszelkich inny wg specyfiki Klienta;
   - Wsparcie w procesach wdrożenia systemów informatycznych finansowo księgowych, systemów typu BI (business intelligence), raportowania zarządczego – przygotowanie analiz przedwrożeniowych, wsparcie na etapie wyboru sytemu, zarządzanie procesem wdrażania systemu;
  - Projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania i planowania finansowego;
   - Projektowanie i wdrażanie systemów controllingu podatkowego;
   -  Opracowywanie budżetów, planów finansowych, planów rzeczowo – finansowych operacyjnych, rocznych i wieloletnich;
  -   Planowanie strategiczne i opracowywanie modeli biznesowych
  -   Opracowywanie strategii przedsiębiorstwa, strategii rozwoju, segmentacja rynku i ocena potencjału, analizy potrzeb klientów, analizy konkurencji, projektowanie modeli biznesowych, opracowywanie map czynników sukcesu i ryzyka, dobór strategii finansowania rozwoju;
    - Projektowanie i wdrażanie strategii funkcjonalnych m. in.: handlowych, marketingowych, informatycznych, podatkowych;
   -  Projektowanie  i pełne wdrażanie systemów zarządzania strategicznego opartych na strategicznej karcie wyników (BSC – Balanced ScoreCard), w tym systemów raportowania; 
   - Opracowanie modeli biznesowych, w tym związanych z internacjonalizacją;

W ZAKRESIE PRAWA:

  -Prawo pracy,
  -Ubezpieczenia społeczne,
  -Prawo KSH,
  -Księgowość i rachunkowość,
  -Prawo budowlane itp

W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO:

  - Kompetencje pracownicze,
   - Oceny pracownicze,
   - Zarządzanie talentami,
   - Zarządzanie efektywnością pracowników,
   - Rekrutacja,
  - Assessment/development center - ocena kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników.

Ceny usług doradztwa ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu prac.

Kontakt:

81 532 62 06, 730 755 444

biuro@orylion.pl 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin