20/11/2023

Działanie 7.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego (lubelskie)

Nabór wniosków:  czerwiec - lipiec 2024 r.

Konkurs dla: Administracji publicznej, Instytucji nauki i edukacji.

Dokumentacja dostępna od:  maja 2024r.

Typy projektów

1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy, m.in. budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury placówek oświaty i zapewnienie niezbędnego wyposażenia placówek gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

2. Adaptacja pracowni symulujących rzeczywiste warunki pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w szkołach/placówkach ogólnodostępnych.

3. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ustawicznego zawodowego i praktycznego prowadzonego w formach pozaszkolnych, tj. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych (z wyłączeniem kursów kompetencji ogólnych), w celu umożliwienia uzyskania i uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

4. Inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Ad. 1.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in.:

- uzupełnienia infrastruktury przyszkolnej o infrastrukturę sportową, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wyłącznie jako część większego projektu oraz gdy zapewniona zostanie pełna dostępność do wspartej infrastruktury),

- przystosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Ad. 3.

Wsparcie dotyczyć będzie m.in.:

- przebudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury i zapewnienia niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia,

- przystosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- wzmocnienia potencjału w zakresie wyposażenia ICT podmiotów kształcenia ustawicznego

zawodowego i praktycznego prowadzonego w formach pozaszkolnych, celem świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych (w tym w zakresie zdalnego nauczania) oraz  dostosowania oferty edukacyjnej do szybko zmieniających się technologii i trendów na rynku pracy (z zastrzeżeniem, że inwestycje nie mogą dotyczyć zakresu wsparcia, który będzie objęty KPO).

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin