Często zadawane pytania

Jak pozyskać dotację na zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej?

Aby uzyskać dotację na zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej, niezbędne jest zweryfikowanie czy w danym konkursie można i na jakich zasadach finansować wydatki związane z tym zakupem.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji projektu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji projektu.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli: nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu.

Najczęściej suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin