Często zadawane pytania

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o dotacje?

Starając się o dotacje należy spełnić określone wymogi formalne oraz punktowe określone przez poszczególne konkursy.

Decyzja o tym, kto może się starać o dotację i na jakich zasadach zależy od instytucji ogłaszającej konkurs. Warunki te są zapisane w ogłoszeniu konkursowym/wytycznych/w podręczniku/regulaminie konkursu.

Kilka istotnych zasad przy pozyskiwaniu dotacji unijnych, firma musi:
-wykazać zdolność do sfinansowania całego projektu, w szczególności wkładu własnego,
-nie może zalegać w podatkach i składkach ZUS,
-nie może rozpoczać realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin