20/10/2023

Ścieżka SMART nabór przeznaczony dla projektów na rzecz dostępności

nabór od 6 lipca - 13 listopada 2023

 Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na realizację kompleksowych projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

– Ogłoszony nabór ma określony zakres tematyczny tzn. celem wszystkich projektów powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Co istotne, taki cel muszą mieć wszystkie moduły z jakich składać będzie się projekt. Przedmiotem każdego z modułów musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności. Rozumiane jest to jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w budynkach, urządzeniach, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

więcej >>>>>>>>>>>>>>>

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i ciesz się dodatkowymi środkami na rozwój swojej firmy.

730 755 444

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin